Assetmanagement software

Wat is assetmanagement?

Assetmanagement is het proces van het beheren van fysieke assets om de waarde ervan te maximaliseren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het beheren van vastgoed, machines, installaties, voertuigen of andere assets.

Het doel van assetmanagement is om de waarde van de assets te behouden of zelfs te verhogen, terwijl tegelijkertijd de risico’s en kosten worden beperkt. Een assetbeheerder zal dat doel proberen te bereiken door (planmatig) onderhoud in te zetten om ervoor te zorgen dat de assets zo lang mogelijk hun waarde behouden.

Assetmanagement gaat dus veel verder dan alleen het oplossen van storingen. In veel gevallen zullen geplande onderhoudsbeurten ingezet worden om te voorkomen dat assets uitvallen. Ook kunnen controles en audits ingezet worden om de kwaliteit van assets te monitoren en problemen tijdig te ondervangen.

Lange termijnvisie

Een assetmanager kijkt voor assetmanagement altijd enige (en soms wel tientallen) jaren vooruit. Hij houdt bijvoorbeeld rekening met de levensduur en afschrijving van assets en de eventuele vervangingskosten ervan.

Heeft een asset een bepaalde levensduur? Dan kan die levensduur bijvoorbeeld verlengd worden door intensief onderhoud, maar de vraag is of de kosten daarvan opwegen tegen de vervangingskosten.

Ook kan het rendabel zijn om assets te vervangen door nieuwere exemplaren (ruim) voordat de verwachte levensduur bereikt is. Hiermee kunnen vervelende storingen voorkomen worden.

Factoren van assetmanagement

Niet elke bedrijf stelt dezelfde eisen aan assets. Een touroperator zal bijvoorbeeld willen dat zijn bussen altijd blijven rijden. Het uitvallen ervan is onacceptabel omdat de reizigers dan omgeboekt moeten worden met alle bijkomende kosten van dien.

Echter: een niet-werkende bus is voor een regionale vervoerder een minder groot probleem, omdat deze makkelijker vervangend vervoer kan inzetten en er geen hoge torenhoge kosten komen kijken bij het uitvallen van een buslijn.

Afhankelijk van de eisen van de organisatie kunnen de volgende factoren zwaarder of juist minder zwaar wegen:

  • Kwaliteit: Dit geld met name voor bedrijven of organisaties waar tevredenheid van de gebruikers erg belangrijk is (bijvoorbeeld in de horeca of het toerisme) of waar uitval van functionaliteiten te allen tijde voorkomen moet worden (ziekenhuizen, logistiek etc).
  • Tijd: Als onderhoud intensief is of veel mankracht vraagt kan tijd een zeer zwaarwegende factor zijn. Stel dat u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor het onderhouden van het gemeentelijk groen, dan kunt u niet elke brandnetel verwijderen uit het park, simpelweg omdat u daar niet genoeg tijd voor beschikbaar heeft.
  • Budget: Voor vrijwel alle bedrijven en organisaties geld dat het budget sowieso beperkend is. Dit is ook de reden dat VHB werkt met onderhoudssoftware die uitgaat van een beperkt budget en waarin u vanuit de begroting het onderhoud indelen kunt.

Het plannen van assetmanagement

Assetmanagers die grip willen houden op het onderhoud van de assets die onder hun beheer vallen, zullen werken met een zogenaamd Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dit plan bevat een lijst me alle assets die onderhouden moeten worden (assetinventaristatie) en een onderhoudsstrategie.

In deze strategie wordt gekozen hoe de assets onderhouden dienen te worden en met welke frequentie controles en onderhoud dienen plaats te vinden.

Ook wordt beschreven hoe snel storingen moeten worden opgelost en wat de minimaal te behalen kwaliteit van de assets dient te zijn. Assets die deze kwaliteit bereikt hebben, moeten opgeknapt of vervangen worden.

Het managen van assets met behulp van assetmanagementsoftware

Assetbeheer kan sneller en efficiënter als een assetmanager gebruik maakt van assetmanagementsoftware, zoals Maintis van VHB. Deze software helpt assetmanagers onderhoud in te plannen en te monitoren.

Maar ook monteurs van diverse bedrijven kunnen hierin storingen of gepland onderhoud inzien en afmelden.

Wijzigingen in tijd, gewenste kwaliteit of budget kunnen eenvoudig ingevoerd worden in de software. De gevolgen van deze wijziging zijn direct inzichtelijk voor de gebruiker.

Tenslotte is het mogelijk diverse onderhoudscontracten in de software te managen om de onderhoudskosten te beperken en automatische verlengingen voor te zijn.