MJOP staat voor MeerjJaren OnderhoudsPlan. Wanneer u woningen, gebouwen of bepaalde installaties beheert is onderhoud een noodzakelijk kwaad. U wilt de kwaliteit van uw assets bewaken, maar tegelijk niet te veel onderhoudskosten kwijt zijn. VHB kan u helpen met een gedegen MJOP.

Een MJOP is een plan waarin u diverse facetten van het onderhoud tegen elkaar afweegt en een strategie kiest om de woningen, gebouwen of installaties die onder uw beheer vallen te onderhouden.

meerjaren onderhoudsplan opstellen infograhic

Waarom een MJOP?

Stel dat u onbeperkt toegang heeft tot tijd en budget of de kwaliteit van assets is onbelangrijk. Dan zou u geen MJOP nodig hebben. Wanneer echter een of meerder van deze factoren beperkt is, dan is een plan nodig om te bepalen welk onderhoud u uitvoert en hoe regelmatig u dit wilt doen.

 • Voor sommige bedrijven of organisaties is de kwaliteit bijvoorbeeld bepalend. Dit geld met name voor bedrijven of organisaties waar tevredenheid van de gebruikers erg belangrijk is (bijvoorbeeld in de horeca of het toerisme) of waar uitval van functionaliteiten te allen tijde voorkomen moet worden (ziekenhuizen, logistiek etc).
 • Andere bedrijven of organisaties worden meer beperkt door de tijd die beschikbaar is, met name als het onderhoud intensief is en veel mankracht vraagt. Stel dat u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor het onderhouden van het gemeentelijk groen, dan kunt u niet elke brandnetel verwijderen uit het park, simpelweg omdat u daar niet genoeg tijd voor beschikbaar heeft.
 • Voor vrijwel alle bedrijven en organisaties geld dat het budget sowieso beperkend is. Dit is ook de reden dat VHB werkt met onderhoudssoftware die uitgaat van een beperkt budget en waarin u vanuit de begroting het onderhoud indelen kunt.

Uit de afweging van deze drie factoren komt de gewenste manier waarop u het onderhoud wilt gaan vormgeven naar voren.

Wat staat er in een MJOP?

In elk MJOP worden altijd tenminste drie zaken beschreven:

 • Een overzicht van de gebouwen, terreinen en installaties die het MJOP betreft;
 • Een tijdsschema waarin inspecties, onderhoud en vervangingen voor de komende jaren gepland zijn, inclusief begroting van de bijhorende kosten;
 • Een beschrijving van de taken die uitgevoerd moeten worden voor het onderhoud aan de in het plan beschreven assets.

Welke termen staan er in een MJOP?

TermBetekenisVoorbeeld
De cyclusDe frequentie waarmee één onderhoudswerkzaamheid aan één bouwkundige zaak zich herhaalt.Bijvoorbeeld het schoonmaken van een kunststof kozijn om de twee jaar.
De frequentieHet aantal keren dat er onderhoud wordt gepleegd aan één bouwkundige zaak, bestaande uit meerdere onderhoudswerkzaamheden.Bijvoorbeeld het onderhouden van de lift, één bezoek per twee maanden voor verschillende taken zoals keuring en vervanging.
Het intervalHet werkelijk gerealiseerde tijdvak tussen twee onderhoudswerkzaamhedenAls in de planning staat dat er na acht jaar een grote schilderbeurt nodig is, maar dit pas na negen jaar gebeurt, is het interval negen jaar.
Het exploitatiebedragHet bedrag dat uit een jaarlijkse budget voor het onderhoud wordt.Bijvoorbeeld een kleine schilderbeurt. Het investeringsbedrag wordt “geleend” van de eigen organisatie (VVE kas) of van een financier.

Hulp bij het opstellen van een MJOP

Wilt u een offerte aanvragen voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Laat de pagina voorlezen

Veelgestelde vragen

Wat kost een MJOP?

De kosten voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan zijn uiteraard afhankelijk van uw wensen, het aantal assets dat hierin verwerkt moet worden en de beschikbaarheid van de benodigde gegevens om het onderhoudsplan te kunnen samenstellen.

Rekent u op de kosten van de inspectie(s), de kosten voor het schrijven van het onderhoudsplan en de kosten van het bespreken hiervan met u als verantwoordelijke.

Bij VHB maken we (bij voorkeur) gebruik van onze eigen slimme assetmanagementsoftware voor het opstellen van een MJOP. Deze software doet veel denk- en rekenwerk voor u, waardoor u gemakkelijk aanpassingen kunt doen en de gevolgen van deze aanpassingen direct kunt bekijken. Uiteraard zijn wij ook ervaren met andere programma’s.

Hoe maak je een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)?

Een meerjaren onderhoudsplan zelf schrijven is niet gemakkelijk, maar ook weer niet onmogelijk. Hoe complexer uw business echter is en hoe groter het aantal te onderhouden woningen, gebouwen of installaties, hoe verstandiger het is om een specialist hiervoor in te huren.

 1. Gewoonlijk krijgt u eerst bezoek van een inspecteur voor de bouwkundige opname en de conditiemeting van uw gebouwen of woningen en een inventarisatie van alle assets die zich hierin bevinden.
 2. Op basis van de bouwtekeningen, de inventarisatie en de bevindingen van de opname doet de inspecteur een voostel voor het MJOP.
 3. Wanneer u dit voorstel met de inspecteur bespreekt, kunt u uw eigen voorkeuren en de belangen van diverse stakeholders hierin nog verder verwerken.
 4. Hieruit rolt een definitief MJOP dat voldoet aan de wensen en voor de komende jaren richtinggevend is voor alledaagse keuzes in het onderhoud.

Lees meer…

Hoe ziet een MJOP voor VVE's eruit?

Draagt u de verantwoordelijkheid om het onderhoud te organiseren voor een serie woningen in uw straat of buurt? VHB helpt u om een doeltreffend MJOP VvE op te stellen, zodat dit onderhoud verantwoord, planmatig en prijsbewust uitgevoerd kan worden. Graag leggen wij u uit welke vereisten er zijn. Lees verder…

Wat is een MJOP?

Een MJOP, of Meerjaren Onderhoudsplan, is een document dat wordt gebruikt voor het plannen en beheren van het onderhoud van gebouwen en andere vastgoedobjecten over een langere periode, vaak 10 tot 25 jaar.

Het doel van een MJOP is om inzicht te geven in de toekomstige onderhoudsbehoeften en de bijbehorende kosten, zodat eigenaren en beheerders van vastgoed tijdig en effectief kunnen budgetteren en actie ondernemen.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een MJOP:

 1. Inventarisatie van het vastgoed: Het MJOP begint met een grondige inventarisatie van alle onderdelen van het gebouw, zoals daken, gevels, installaties, en andere constructieve en afwerkingselementen.
 2. Onderhoudstoestand beoordelen: De huidige staat van elk onderdeel wordt beoordeeld om vast te stellen welk onderhoud nodig is en wanneer dit moet gebeuren.
 3. Planning en prioritering: Op basis van de onderhoudstoestand wordt een planning gemaakt waarin wordt aangegeven welk onderhoud wanneer moet plaatsvinden. Dit helpt om onderhoudswerkzaamheden te prioriteren en te spreiden over de jaren.
 4. Kostenraming: Bij elk gepland onderhoudswerk wordt een kostenraming gemaakt, zodat de totale kosten over de jaren heen inzichtelijk worden. Dit helpt bij het budgetteren en financiële planning.
 5. Actualisatie: Een MJOP is een dynamisch document dat regelmatig moet worden bijgewerkt om veranderingen in de onderhoudstoestand, kosten of gebruik van het gebouw te reflecteren.

Het opstellen en onderhouden van een MJOP kan door een specialist worden gedaan, zoals een bouwkundig ingenieur of een onderhoudsadviseur. Het is een waardevol instrument voor vastgoedbeheer, omdat het helpt om onverwachte kosten te vermijden en de levensduur en waarde van het vastgoed te optimaliseren.

Is een MJOP verplicht?

In principe is er geen wettelijke verplichting voor het opstellen van een MJOP. Echter, voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is het opstellen van een MJOP wel verplicht gesteld door de overheid. Lees meer…

Hoe ziet een MJOP eruit?

Een MJOP bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst wordt er beschreven welke onderdelen van het gebouw onderhoud nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het schilderwerk van de kozijnen, het vervangen van dakbedekking of het onderhouden van de installaties. Per onderdeel wordt aangegeven welke werkzaamheden er nodig zijn en hoe vaak deze moeten worden uitgevoerd. Lees meer…

Wat staat er in een MJOP?

Allereerst wordt in een MJOP beschreven welke onderdelen van het gebouw onderhoud nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het schilderwerk van de kozijnen, het vervangen van dakbedekking of het onderhouden van de installaties. Per onderdeel wordt aangegeven welke werkzaamheden er nodig zijn en hoe vaak deze moeten worden uitgevoerd. Vervolgens wordt in het MJOP aangegeven wat de geschatte kosten zijn van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als materiaalkosten, arbeidskosten en mogelijke bijkomende kosten zoals het huren van steigers of het afvoeren van afval. Lees meer…