MJOP

Onderhoudsstrategieën: welke is geschikt voor uw organisatie?

Onderhoud van assets en gebouwen is bepaald niet eenduidig. Als assetmanager bepaalt u welke onderhoudsstrategieën u volgt en die keuzes hebben gevolgen voor budget, levensduur, mankracht, aanvaarbare risico’s en mogelijk zelfs klanttevredenheid. In dit artikel vertellen wij u er meer over.

Vroeger was alles simpel: je kocht een apparaat, gebruikte die totdat het apparaat niet meer te repareren was en verving het apparaat daarna door een nieuw apparaat.

Tegenwoordig spelen er echter veel meer factoren een rol: stijgende kosten voor onderhoud en reparatie maken vroegtijdige vervanging aantrekkelijk. Gecompliceerdere apparaten vragen om predictive maintenance of tenminste een periodieke onderhoudsbeurt. Wettelijke veiligheidsregels vragen om periodieke controles en verouderde apparatuur voldoet niet meer aan de gevraagde kwaliteit.

Maar ook duurzaamheid speelt een rol: een nieuw apparaat kan bijvoorbeeld energiezuiniger zijn, maar dat moet afgewogen worden tegen de milieukosten voor het bouwen van het nieuwe apparaat en het de het afvoeren van het oude apparaat.

Vermenigvuldig deze factoren met het aantal assets wat onder uw beheer valt en u weet dat een heldere onderhoudsstrategie van levensbelang kan zijn om het overzicht te bewaren en een verantwoorde koers te varen. Welke onderhoudsstrategieën zijn er eigenlijk?

Veelgebruikte onderhoudsstrategieën

 • Risicogestuurd onderhoud (RBM)

  Risico gestuurd onderhoud is een onderhoudsstrategie waarin de risico’s vooraan staan. Als assetmanager bepaalt u samen met specialisten, management, gebruikers en andere stakeholders welke risico’s acceptabel zijn en wanneer u dient in te grijpen. Deze veelgebruikte onderhoudsstrategie wordt vooral toegepast bij beperkte onderhoudsbudgetten en veroudering van het areaal.

 • Conditiegestuurd onderhoud (CBM)

  In deze onderhoudsstrategie staan conditiemetingen U waardeert de staat van al uw assets met een cijfer van 1 – 6 en besluit bijvoorbeeld dat alleen assets met een cijfer lager dan 3 in aanmerking komen voor onderhoud of vervanging. Deze onderhoudsstrategie wordt vooral gebruikt bij het onderhoud van totale gebouwen.

 • Prestatiegestuurd onderhoud

  Prestatiegestuurd onderhoud (niet te verwarren met Prestatiegericht Onderhoud) is een onderhoudsstrategie waarin de prestaties van de assets voorop staan. In gewoon Nederlands: “ze moeten het blijven doen”. Onderhoud is gericht op het voorkomen van uitval. Logischerwijs wordt deze strategie vooral toegepast bij assets een bepaalde handeling moeten uitvoeren. Een bekende prestratiegestuurde onderhoudsmethode is de RAMS-methode.

 • Correctiefgestuurd onderhoud

  Deze onderhoudsstrategie draait om het herstellen van geconstateerde fouten en het oplossen van storingen. In feite wordt er geen onderhoud gepleegt totdat er een melding binnenkomt dat iets kapot is of niet meer werkt. In deze strategie is het erg belangrijk dat storingen binnen een van tevoren vastgelegde termijn opgelost worden.

 • Voorspelbaar onderhoud (Predictive Maintenance)

  Predictive Maintenance is een onderhoudsstrategie waarin onderhoud uitgevoerd wordt op gezette tijden, zodat de assetkwaliteit op het gewenste niveau blijft of zodat de asset de geplande levensduur kan volmaken. Er wordt dus óók onderhoud uitgevoerd als er geen storing geconstateerd is of zelfs maar een achteruitgang in de conditie is vastgesteld.

Welke onderhoudsstrategie is geschikt voor uw organisatie?

Om de juiste keuze te maken ten aanzien van het onderhoud van uw assets en gebouwen is het belangrijk wat de waarde is van de factoren die van invloed zijn. Met andere woorden: wat is leidend voor u? Is dat het budget, de kwaliteit van de assets, het voorkomen van uitval of iets anders?

De ervaren adviseurs van VHB kunnen u adviseren over de te volgen strategie en helpen u bij het opzetten van een meerjaren onderhoudsplan. Wij helpen op de manier waarop u dat wilt. Van het compleet uit handen nemen van onderhoud tot het dienen van advies of begeleiding op hoofdlijnen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.