Sinds enkele jaren zijn energielabels verplicht voor nieuwbouw, verbouw en verhuur. Kantoren moeten vóór 2023 allemaal een energielabel C hebben, en in 2030 zelfs label A. Hebben de gebouwen die onder uw verantwoordelijkheid vallen nog geen energielabel A? Dan is er dus werk aan de winkel. VHB kan u helpen.

Het opstellen van energielabels voor utiliteitsgebouwen

Bij het opstellen van een energielabel neemt VHB het volledige gebouw op, en bepaalt op basis van de huidige staat het bijhorende energielabel. Dit label wordt digitaal aan u verstuurd en afgemeld bij RVO.

Voldoet uw gebouw nog niet aan de labelplicht, maar wilt u toch een energielabel? Dan gaan wij samen met u onderzoeken welke stappen mogelijk zijn om te komen tot het gewenste label.

In sommige gevallen bent u niet verplicht om aan de energieprestatieplicht te voldoen. Neem contact op met VHB voor meer informatie over deze uitzonderingen.

VHB is door de overheid gecertificeerd om energielabels op te stellen en aanvullend energieadvies te geven.