• Wat is assetmanagement?

    Assetmanagement is het proces van het beheren van fysieke assets om de waarde ervan te maximaliseren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het beheren van vastgoed, machines, installaties, voertuigen of andere assets. Het doel van assetmanagement is om de waarde van de assets te behouden of zelfs te verhogen, terwijl tegelijkertijd de risico’s en kosten worden […]

  • MJOP VvE: een meerjaren onderhoudsplan voor uw woningen

    Draagt u de verantwoordelijkheid om het onderhoud te organiseren voor een serie woningen in uw straat of buurt? VHB helpt u om een doeltreffend MJOP VvE op te stellen, zodat dit onderhoud verantwoord, planmatig en prijsbewust uitgevoerd kan worden.