Onderhoud

Legionella voorkomen: aan welke eisen moet uw bedrijf voldoen?

Ieder gebouw met een drinkwaterinstallatie moet een aanpak hebben om legionella voorkomen. VHB kan u helpen de stappen te nemen om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. In dit artikel een overzicht van de eisen.

Legionellapreventie heeft als doel ziektegevallen veroorzaakt door de legionellabacterie te voorkomen. De legionellabacterie komt van nature voor in grond en water, maar leeft ook in (drink)waterinstallaties en kan zich onder bepaalde omstandigheden snel vermenigvuldigen.

Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Legionella voorkomen is dus heel belangrijk en bij sommige installaties is daarom een risicoanalyse en beheersplan wettelijk verplicht.

legionella voorkomen legionella bacterie

Legionella voorkomen: in welke gevallen is een risicoanalyse en beheersplan verplicht?

Een risicoanalyse en beheersplan, opgesteld door een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf, is wettelijk verplicht op plaatsen en bij installaties waarbij het risico op ziektegevallen door legionella groter is. Dit zijn de zogenoemde prioritaire installaties, zoals bijvoorbeeld:

 Gebruiksfunctie Voorbeelden
 Gezondheidszorg Ziekenhuizen, woongroepen en verpleeghuizen
 Logies/verblijf Hotels, campings, jachthavens en grotere B&B’s
 Cellencomplex Gevangenissen, politiecellen
 Koelen Bedrijven met natte koeltorens
 Waterverneveling Bedrijven met bedrijfsprocessen met waterverneveling
 Evenementen Evenementen met tijdelijke waterinstallaties / -attracties
 Zwemmen en baden Zwembaden, sauna’s, etc.
 Publiek douches Truckstops
 Opvang Daklozenopvang, verslaafdenopvang, opvanghuizen, asielzoekerscentra

Meer informatie vindt u in het Infoblad Legionellapreventie in waterinstallaties (Rijksoverheid).

Welke maatregelen moet u als ondernemer of organisatie nemen om legionella voorkomen?

Bent u eigenaar van een prioritaire installatie, en waar mensen door leidingwater groot risico lopen op legionella? Dan moet u de volgende maatregelen nemen om legionella voorkomen.

  • U moet een risicoanalyse laten uitvoeren door een BRL 6010-gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in uw waterleiding.
  • Op basis van de risicoanalyse moet u een beheersplan laten opstellen. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.
  • In een logboek moet u bijhouden welke maatregelen u heeft genomen.
  • U heeft de verplichting maatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan en te voorkomen. Bijvoorbeeld door het tenminste wekelijks verversen van de leidinginhoud.
  • Minimaal twee keer per jaar moet u het water controleren op legionella. U moet de monstername laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.
  • U bent verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er >100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) worden gemeten.
  • U moet het aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) melden als er minder dan 1.000 kve/l legionellabacteriën in het water zitten.

Aanvullende maatregelen voor collectieve leidingwaterinstallaties, zwembaden, evenementen, natte koeltorens en afvalwaterzuiveringsinstallaties vindt u hier.

Welke verplichtingen zijn er ten aanzien van zorgplicht?

Alle installaties die niet vallen onder de zogenoemde prioritaire installaties, vallen onder de zorgplicht. Dit houdt in dat de eigenaar van de installatie verantwoordelijk is voor het waarborgen van de drinkwaterkwaliteit, en om maatregelen te nemen als er een potentieel risico op legionella aanwezig is, of redelijkerwijs verwacht kan worden.

Door uw leidingwaterinstallatie goed aan te leggen, onderhouden en beheren, verkleint u het risico op legionella. De (drink)waterleidinginstallatie moet voldoen aan de eisen van de NEN 1006-norm.

Legionella voorkomen? VHB kan voor u een NEN1006 inspectie uitvoeren, en zo voor u inzichtelijk maken waar de risico’s in uw installatie zich bevinden.

Neem contact op