Assetmanagement is altijd de balans zoeken tussen de begroting enerzijds en de wettelijke vereisten anderzijds. Daarbij telt ook uw eigen visie over welke assetkwaliteit u handhaven wilt.

VHB kan u helpen om de ideale balans te zoeken en te bereiken. Wij kunnen op het gebied van technisch management het volgende voor u betekenen:

Het beoordelen van onderhoudscontracten op basis van prijs, kwaliteit, volledigheid en uitvoering

Onderhoudscontracten lopen vaak al jarenlang en worden niet regelmatig tegen het licht gehouden. Toch is het de moeite waard om dat eens te doen: zeker wanneer u te maken krijgt met bezuinigingen of wanneer er klachten zijn over de kwaliteit van uw assets.

Assetmanagers hebben in de regel te maken met diverse onderhoudsorganisaties met elk eigen prijsstellingen en kwaliteitsafspraken. VHB beoordeelt alle contracten en onderzoekt of u niet te veel betaalt en of de monteurs wel uitvoeren wat er afgesproken is.

Daarnaast kunnen wij u onderbouwd adviseren over de frequentie en de kwaliteit die geleverd zou moeten worden. Niet zelden is er aanleiding om wijzigingen aan te brengen in bestaande contracten of over te stappen naar een nieuwe partij. Dit levert u een potentiële besparing op en het kan ook veel frustraties van gebruikers voorkomen.

Het opstellen van uitvraagbestanden en tenderdocumenten voor aanbestedingsprocedures en contractonderhandelingen

Overheidsorganisaties en grote bedrijven moeten het onderhoud van hun assets vaak via een tender of aanbestedingsprocedure uitzetten.

Maar: waaraan moeten bedrijven die mee willen dingen naar deze opdracht aan voldoen? VHB kan u helpen met het op stellen van een pakket van eisen (PVE) die relevant zijn voor het onderhoud aan uw assets.

Na het sluiten van de inzendtermijn kan VHB u ook helpen bij het beoordelen van de diverse inzendingen en u eventueel hierin adviseren.

Risico’s inzichtelijk maken op het gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid

Als VHB voor u een assetinventarisatie doet, noteren wij tevens de risico’s die we tegenkomen. Maar ook als u al een inventarisatie hebt liggen, halen wij snel de belangrijkste problemen eruit.

Is er (brand)gevaar? Verspilt u ergens energie? Is er een asset die zodanig geplaatst is dat niemand er meer bij kan? Dan hoort u het van ons.

Sommige assets zijn wel betrouwbaar, maar helaas weinig beschikbaar. Of andersom: sommige assets zijn wel beschikbaar, maar erg onbetrouwbaar. Al naar gelang de situatie kan het verstandig zijn aanpassingen of vervanging te overwegen.

Doordat wij de issues die we tegenkomen beoordelen en voorzien van een kwalitatieve waarde, ziet u snel welke issues het meest urgent zijn.

Het implementeren van assetmanagement

Het kan zijn dat u verantwoordelijk bent voor het beheer van een of meerdere gebouwen of assets in uw organisatie, maar dat er nog niet werkelijk sprake is van assetmanagement. U lost binnenkomende storingen op, maar legt niets vast en plant niets vooruit.

VHB kan u helpen om grip te krijgen op assetmanagement en kan u helpen deze verandering in uw organisatie te borgen.

Onze adviseurs kunnen u terzijde staan bij alle zaken die rondom assetmanagement spelen. Of het nu gaat om inventariseren wat er is, het vastleggen van (toekomstige) onderhoudswerkzaamheden en storingen, het doorrekenen van risico’s, duurzaamheid en levensduur of het opstellen van de benodigde werkprocessen.

Ons streven is daarbij altijd dat wij onszelf overbodig maken. Wij zijn pas tevreden als u zelf de volledige controle (terug) heeft.