Gebouwen moeten veilig zijn. Als beheerder wilt u er dus voor zorgen dat de staat van de assets die onder uw beheer vallen in orde is. VHB helpt u regie hierover te nemen.

Onze adviseurs kunnen u helpen met de volgende multidisciplinaire technische inspecties:

  • NEN 2767. Deze norm beschrijft hoe de conditie van gebouwen en assets die onder uw verantwoordelijkheid vallen op een uniforme manier bepaald wordt.
  • NEN 3140. Deze norm voor laagspanningsinstallaties is verplicht voor organisaties die gebouwen in hun beheer hebben. Onze adviseur inspecteert de veiligheid van elektrische installaties. Het gaat dan met name om de (brand)veiligheid.
  • RVB BOEI. Deze norm van het Rijksvastgoedbedrijf is bepalend voor de veiligheid en de duurzaamheid van gebouwen. Voor veel toeleveranciers van de overheid is deze norm een must. BOEI staat voor Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht. Onze adviseur inspecteert niet alleen de veiligheid, maar ook of in uw gebouwen niet onnodig energie verspild wordt.

De adviseurs van VHB zijn volledig opgeleid en geaccrediteerd om u te certificeren voor deze normeringen. Daarnaast kan VHB u ook van praktisch advies voorzien als er zaken verbeterd moeten worden voordat een certificering behaald kan worden.

Kwaliteitsinspecties tijdens nieuwbouw, verbouw of grootschalige renovaties

Als een gebouw ingrijpend verandert door een verbouwing of renovatie, wilt u dat de geleverde kwaliteit overeenkomt met wat afgesproken is met de aannemer of het installatiebedrijf. Bovendien moet de kwaliteit aansluiten bij het praktische gebruik van het gebouw of de installatie.

Ook nieuwbouw moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Echter: het is voor veel gebouwbeheerders onmogelijk om te controleren of de uitvoerende partij de afgesproken kwaliteit levert. VHB kan tijdens de werkzaamheden kwaliteitsinspecties uitvoeren om u hiervan te vergewissen.

Onze adviseurs fungeren daarbij als onafhankelijke partij tussen de opdrachtgever en de aannemer of het installatiebedrijf. Zij helpen u onvoorziene problemen te voorkomen en de faalkosten omlaag te brengen. Indien gewenst begeleiden wij de gehele technische oplevering en inbedrijfstelling van uw project.

Het voorbereiden, coördineren en begeleiden van preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden

Moet er onderhoud plaatsvinden, maar hebt u niet de kennis of capaciteit om dit praktisch te regelen? VHB ontzorgt u door de regie en de verantwoordelijkheid van u over te nemen.

U hebt één aanspreekpunt en bent ervan verzekerd dat alle werkzaamheden conform de geldende normen en afspraken uitgevoerd en opgeleverd worden.

Het reviseren van tekenwerk

Aanpassingen aan uw gebouw dienen ingetekend te worden in de bestaande plattegronden en 2D/3D-tekeningen. VHB zorgt ervoor dat uw bestanden gewijzigd worden.

Bij controles, storingen en incidenten kunt u dan altijd terugvallen op een actueel document dat duidelijkheid biedt en overzicht geeft.

Het (op afstand) monitoren van installaties, en beoordelen van de betrouwbaarheid, duurzaamheid, en veiligheid op basis van prestatie en faalgedrag

De meeste installaties die zich in gebouwen bevinden hebben tegenwoordig een app of andere digitale omgeving (gebouwbeheersysteem) waarin de prestaties gemonitord worden.

Om de betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van uw installaties in de gaten te houden, hebt u enige kennis van zaken nodig. De (digitale) gegevens moeten op de juiste manier worden geïnterpreteerd en het kan zijn dat u naar aanleiding van de cijfers of meldingen actie ondernemen moet.

VHB kan de monitoring geheel van u overnemen, indien gewenst zelfs 24 uur per dag en 7 dagen per week. Ook is het mogelijk om periodieke monitoring of optimalisatie bij ons af te nemen. Onze adviseurs komen niet alleen in actie bij foutmeldingen of problemen, maar acteren proactief om zo storingen te voorkomen. Daarnaast kijken zij ook naar wat er eventueel beter kan en adviseren u hierin. Op die manier verhoogt VHB de effectiviteit, duurzaamheid en levensduur van uw installaties.

Het uitvoeren van functionele testen aan technische installaties en installatieprocessen

Het is aan te bevelen om diverse installatieprocessen periodiek te testen. Dit geldt met name voor kritische processen, zoals noodstroomvoorzieningen, luchtbehandelingsinstallaties en klimaatinstallaties. Door periodiek functioneel te testen weet u dat bij eventuele calamiteiten deze installaties ook écht werken.

Daarnaast kan door middel van een functionele test worden vastgesteld of de installatie op de juiste wijze functioneert en communiceert met het gebouwbeheersysteem.

VHB kan deze testen voor u verzorgen, zodat uw installatie functioneel blijft.

Advies nodig?

Ontvangt u graag advies over onze dienstverlening of heeft u een vraag? Vul het onderstaande contact formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bekijk onze expertises:

Vastgoedbeheer

Heeft u meerdere panden onder uw beheer? VHB kan het totale vastgoedonderhoud van uw overnemen. Wij ontzorgen u hierbij volledig.

Energielabels

VHB helpt u bij het verkrijgen van een energielabel of voorziet u van energieadvies voor de gebouwen onder uw beheer.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit binnen gebouwen is belangrijker dan ooit. Goede luchtbehandeling van uw gebouwen is daarom van essentieel belang.

Technisch management

VHB helpt u bij het vinden en behalen van de ideale balans tussen de begroting en de wettelijke eisen bij assetmanagement.

Legionella

Beheer van uw drinkwaterinstallatie is noodzakelijk om de ontwikkeling van de legionellabacterie te voorkomen. VHB ondersteunt u hierin.

Onderhoud

Krijg grip op uw assetbeheer met behulp van een multidisciplinair meerjarige onderhoudsbegroting, hier helpen wij u graag bij.

Assetbeheer

VHB levert verschillende diensten op het gebied van assetbeheer. Wij denken graag met u mee om uw kennis en ervaring aan te vullen waar nodig.