VHB levert verschillende diensten rondom assetbeheer. Met onze kennis en ervaring vullen wij die van u graag aan. U kunt op ons rekenen: wij denken graag met u mee!

Assetinventarisatie

Om op een verantwoordelijke manier uw assetbeheer te kunnen uitvoeren, moet u eerst weten welke assets er zijn en waar zij zich bevinden. Onze adviseurs kunnen voor u een assetinventarisatie maken die u inzicht geeft in alle aanwezige assets, zowel bouwkundig als installatietechnisch.

Desgewenst kan direct een conditiescore worden toegevoegd zodat u niet alleen weet wát u in huis hebt, maar ook in welke staat de assets zich bevinden.

assetbeheer in maintis
Assetbeheer in Maintis

Verbetervoorstellen en optimalisatie

Vaak zien we dat er op het gebied van assetbeheer veel verbetering mogelijk is, als het gaat om het voorkomen van storingsmeldingen en zuiniger omspringen met energie.

In het algemeen kunt u kosten besparen door de keuzes die u maakt bij onderhoud en vervanging. VHB kan u hierin op deskundige wijze adviseren zodat uw optimaal rendement hebt van uw assets.

Assetbeheer compliancy

Aan welke wet- en regelgeving moeten uw gebouwen en assets voldoen? VHB weet het!

Wij helpen u door inzichtelijk te maken wat de wet van u vraagt en welke stappen en werkzaamheden er nodig zijn om met uw assetbeheer aan de regelgeving te voldoen. Desgewenst kunnen wij u ook volledig ontzorgen door alle benodigde acties (eenmalig of periodiek) uit te zetten om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Assetbeheer risiscoanalyses

Wat is het gevolg wanneer een asset uitvalt? En op welke manier kan dit gebeuren? VHB maakt het voor u inzichtelijk met een risicoanalyse.

Bij een risicoanalyse wordt het falen van een installatie, of installatiecomponent, gewaardeerd ten opzichte van het totale installatieproces. De uitkomst van een risicoanalyse laat zien hoe kritisch een installatie is en wat u kunt doen om falen te voorkomen. Dit helpt u bij het maken van keuzes over onderhoud of vervangingen.

Wat is assetbeheer?

Assetbeheer is het optimaal beheren van kapitaalgoederen (assets) die van waarde zijn voor een organisatie. ‘Optimaal’ betekent vaak: zo kostenefficiënt mogelijk. Het kan echter ook betekenen dat de hoogste kwaliteit wordt nagestreefd of de langste levensduur. In de praktijk gaat het meestal om de optimale balans daartussen. Hierbij wordt rekening gehouden met prestaties, risico’s en kosten. VHB kan u hierbij adviseren.

Welke dienstverlening biedt VHB?

Onze ervaren specialisten helpen u met het assetinventarisatie, doen verbetervoorstellen en helpen u bij de optimalisatie, helpen u om te voldoen aan wet- en regelgeving en kunnen desgewenst risico-analyses voor u opstellen. Wij vullen aan waar u kennis en of tijd tekort komt! Lees meer over onze dienstverlening.