Budgettering

Assetmanagement software

Bent u assetmanager of vallen er veel assets onder uw beheer? Dan is assetmanagement in combinatie met de juiste software een voorwaarde om deze assets op een verantwoorde manier te beheren. Onze softwareprogramma’s helpen u grip te krijgen op assetmanagement.

Uiteraard zijn er diverse partijen in de markt die assetmanagement al dan niet in combinatie met software aanbieden. Het unieke van onze Maintis software is echter dat het programma zowel bruikbaar is voor onderhoudspartijen, als voor beheerders en (hoger) management. Alle functies voor inventarisatie, inspectie, uitvoering, rapportage en analyse zijn dus verwerkt in één softwarepakket.

Omdat onze software modulair is opgebouwd, is er altijd een mogelijkheid om het pakket volledig te laten aansluiten bij de functionaliteiten en behoeften die u als organisatie nodig heeft.

Assetmanagement software functionaliteiten in Maintis

Functionaliteiten voor monteurs en onderhoudsbedrijven

 • Meldingen van storingen en relevante omschrijvingen daarvan;
 • Geografische locatie van assets die onderhoud of reparaties nodig hebben;
 • Historische gegevens van onderhoud in het verleden en gerelateerde meldingen van assets in de nabije omgeving;
 • Uitvoeren van digitale inspecties conform diverse normen;
 • Mobiele app waarmee u gemakkelijk toegang krijgt tot deze gegevens en opgeloste problemen of taken kunt afmelden en rapporteren.

Functionaliteiten voor assetmanagers en gebouwenbeheerders

 • Overzicht van alle assets, inclusief geografische locatie;
 • Integraal opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (mjop);
 • Inzicht in de status en afhandeling van storingsmeldingen;
 • Volledige communicatie rondom storingen geïntegreerd in het systeem, inclusief automatische meldingen;
 • Inzicht in levensduur van assets en de gevolgen van verschillende onderhoudsstrategieën (zoals bijvoorbeeld predictive maintenance);
 • Monitoring van KPI’s;
 • Contractmanagementmodule voor onderhoudsbedrijven;
 • Mobiele assetinventarisatie met behulp van de app;
 • Uitgebreide import en exportmogelijkheden;

Aanvullende functionaliteiten voor hoger management

 • Predictive analytics voorspellen het onderhoud en de bijbehorende kosten voor de komende jaren;
 • Wijzigingen in beleid en wijzigingen in budget kunnen met een druk op de knop bekeken of doorgevoerd worden;
 • Werkt met diverse onderhoudsstrategieën;
 • Realtime of periodieke rapporten en dashboards.

Uitgaande van úw budget

Met Maintis kunt u veel meer dan alleen storingen inzichtelijk maken en (laten) oplossen! In de kern zijn is onze assetmanagement software namelijk opgebouwd rondom het strategisch meerjaren onderhoudsplan dat u opgesteld heeft.

Dat betekent dat u met onze software uw assets beheren kunt vanuit het beschikbare budget. Daarmee is onze software juist voor managers en leidinggevenden een zeer praktische bron van informatie.

Gebruik de functionaliteiten die u nodig hebt

Maintis is zéér compleet en volledig. Dat betekent echter niet dat u alle functionaliteiten gebruiken moet. U kunt volstaan met het invoeren van die informatie die u relevant acht voor het beheren van uw assets.

Het softwarepakket wordt voortdurend doorontwikkeld. Maatwerk voor uw organisatie is dus zeer goed mogelijk.

Wilt u meer weten over onze assetmanagement software? Vraag een adviesgesprek aan via ons contactformulier.

Contactformulier