Een MJOP is een plan waarin onderhouds- en vervangingswerkzaamheden die de komende jaren aan een gebouw moeten worden uitgevoerd staan opgenomen. Maar hoe ziet zo’n MJOP eruit? Dat is uiteraard per (type) gebouw verschillend. Maar we lichten graag toe welke onderdelen er in ieder geval zijn opgenomen.

Onderdelen van een MJOP

Een MJOP bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst wordt er beschreven welke onderdelen van het gebouw onderhoud nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het schilderwerk van de kozijnen, het vervangen van dakbedekking of het onderhouden van de installaties. Per onderdeel wordt aangegeven welke werkzaamheden er nodig zijn en hoe vaak deze moeten worden uitgevoerd.

Kosten van een MJOP

Vervolgens wordt er in het MJOP aangegeven wat de geschatte kosten zijn van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als materiaalkosten, arbeidskosten en mogelijke bijkomende kosten zoals het huren van steigers of het afvoeren van afval.

Planning van een MJOP

Daarnaast bevat het MJOP ook een planning. Hierin staat wanneer welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit is belangrijk om te zorgen dat het onderhoud op tijd wordt uitgevoerd en er geen onverwachte kosten ontstaan door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.

Het MJOP kan er per gebouw en per opsteller anders uitzien. Over het algemeen is het echter een overzichtelijk document met een heldere structuur. Vaak wordt het MJOP opgesteld in een tabelvorm, waarbij de verschillende onderdelen van het gebouw worden beschreven in de linkerkolom en de bijbehorende werkzaamheden, kosten en planning in de daaropvolgende kolommen.

Sommige MJOP’s bevatten ook foto’s van het gebouw om de verschillende onderdelen te verduidelijken en inzicht te geven in de staat van het gebouw. Daarnaast kan het MJOP ook een toelichting bevatten op de keuzes die zijn gemaakt bij het opstellen van het plan.

Hulp nodig bij het opstellen van een MJOP? Wij kunnen daarin volledig ontzorgen. Neem contact op en we bespreken graag de mogelijkheden.