Een MJOP, oftewel een Meerjarenonderhoudsplan, is een belangrijk document voor eigenaren en beheerders van gebouwen (VVE). Het plan beschrijft welke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden er de komende jaren aan een gebouw moeten worden uitgevoerd.

Allereerst wordt in een MJOP beschreven welke onderdelen van het gebouw onderhoud nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het schilderwerk van de kozijnen, het vervangen van dakbedekking of het onderhouden van de installaties. Per onderdeel wordt aangegeven welke werkzaamheden er nodig zijn en hoe vaak deze moeten worden uitgevoerd. Vervolgens wordt in het MJOP aangegeven wat de geschatte kosten zijn van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als materiaalkosten, arbeidskosten en mogelijke bijkomende kosten zoals het huren van steigers of het afvoeren van afval.

Planning van een MJOP

Daarnaast bevat het MJOP ook een planning. Hierin staat wanneer welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit is belangrijk om te zorgen dat het onderhoud op tijd wordt uitgevoerd en er geen onverwachte kosten ontstaan door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.

Waarom een MJOP?

Het MJOP is niet alleen belangrijk voor de eigenaar of beheerder van een gebouw, maar ook voor bijvoorbeeld huurders. Het zorgt namelijk voor een goed onderhouden gebouw, wat de waarde van het pand kan verhogen en de veiligheid van de gebruikers kan vergroten.

Ten slotte is het belangrijk om te benadrukken dat een MJOP geen statisch document is. Het plan moet regelmatig worden bijgewerkt om rekening te houden met veranderende omstandigheden, zoals veranderingen in het gebruik van het gebouw, nieuwe wet- en regelgeving of veranderingen in de staat van het gebouw.

In het kort beschrijft een MJOP dus welke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden er de komende jaren aan een gebouw moeten worden uitgevoerd, inclusief de geschatte kosten en de planning. Het is belangrijk om het MJOP regelmatig bij te werken om ervoor te zorgen dat het gebouw goed onderhouden blijft. Hulp nodig bij het vernieuwen of realiseren van een MJOP? Neem contact met ons op.