Tag: audit

  • Legionella voorkomen: aan welke eisen moet uw bedrijf voldoen?

    Ieder gebouw met een drinkwaterinstallatie moet een aanpak hebben om legionella te voorkomen. VHB kan u helpen de stappen te nemen om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. In dit artikel een overzicht van de eisen.

  • RVO EED

    Bent u een grote ondernemer? Dan zou het kunnen dat de Europese-Efficiency Richtlijn EED op u van toepassing is. Deze richtlijn verplicht u tot een vierjaarlijkse RVO EED energie-audit of een kosten-batenanalyse voor energiebesparende maatregelen bij het vernieuwen of renoveren van industriële installaties.