Inventarisatie

RVO EED: wij helpen u aan deze richtlijn te voldoen

Bent u een grote ondernemer? Dan zou het kunnen dat de Europese-Efficiency Richtlijn EED op u van toepassing is. Deze richtlijn verplicht u tot een vierjaarlijkse RVO EED energie-audit of een kosten-batenanalyse voor energiebesparende maatregelen bij het vernieuwen of renoveren van industriële installaties.

Het doel achter de EED is dat Europa minder energie gaat gebruiken. VHB kan u begeleiden en/of ontzorgen als u de verplichting hebt om een energie-audit uit te laten voeren of wanneer u een kosten-batenanalyse moet laten uitvoeren.

RVO EED Energie-audit

RVO EED-stappenplan
Via dit stappenplan van de RVO kunt u eenvoudig zien of uw onderneming verplicht is een energie-audit aan te leveren (klik voor vergroting).

Bedrijven van een bepaalde grootte moeten een keer in de vier jaar een energie-audit EED ondergaan om informatie te verzamelen over het actuele energiegebruik en de besparingsmogelijkheden die er zijn.

Of uw onderneming een verplichte energie-audit moet ondergaan is afhankelijk van vier factoren:

  • U heeft meer dan 250 fte medewerkers in dienst.
  • U heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijkse belanstotaal van meer van 43 miljoen.
  • U heeft (nog) géén energiebeheersysteem (ISO 5000 of ISO 140001 i.c.m. ISO 14051)
  • Uw onderneming heeft (nog) géén klimaat erkend keurmerk.

Is uw onderneming auditplichtig dan ontvangt u van de RVO een bericht hierover. VHB kan de verplichte audit bij u afnemen.

Het doel van de energie-audit is om u bewust te maken van uw energieverbruik én de mogelijkheden die er zijn om energie te besparen. In de energie-audit worden onder meer het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties onderzocht.

Na afname van de energie-audit moet u een EED auditverslag inleveren bij de RVO op rvo.nl. Hiervoor is een sjabloon auditverslag beschikbaar. VHB kan dit verslag voor u opstellen.

https://www.youtube.com/watch?v=ebl8ngPARhE

In de bovenstaande video legt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit welke verplichtingen u heeft ten aanzien van de RVO Eed informatievoorziening.

RVO EED Kosten-batenanalyse

Een EED Kosten-batenanalyse is een verplichte analyse van de kosten van investeringen in energiebesparing ten opzichte van de baten die voorkomen uit deze investeringen.

Met andere woorden: u moet voordat u nieuwe installaties aanschaft of oude installaties laat renoveren in kaart brengen op welke manieren u op energie zou kunnen besparen en wat dat u gaat opleveren.

Een EED Kosten-batenanalyse is verplicht bij nieuwe of ingrijpend te renoveren industriële installaties (met een thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW).

De kosten-batenanalyse is daarnaast verplicht bij nieuwe of ingrijpend te renoveren stadsverwarming- of koelingsnetwerken.

  • Uit de analyse zou kunnen blijken dat u energie besparen kunt en daar op de lange termijn bovendien financieel gewin uit kunt halen. Is dat het geval dan moet u deze maatregelen doorvoeren.
  • Blijkt dat u de kosten-batenanalyse een negatief resultaat laat zien, dan hoeft u de energiebesparende maatregelen niet uit te voeren.

Heeft u een RVO EED energie-audit nodig? Of moet u een RVO EED kosten-batenanalyse uitvoeren? VHB helpt! Neem contact op om een afspraak hiervoor te maken.

Is een RVO EED energie-audit verplicht voor mijn bedrijf?

Of uw onderneming een verplichte energie-audit moet ondergaan is afhankelijk van vier factoren:

  • U heeft meer dan 250 fte medewerkers in dienst.
  • U heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijkse belanstotaal van meer van 43 miljoen.
  • U heeft (nog) géén energiebeheersysteem (ISO 5000 of ISO 140001 i.c.m. ISO 14051)
  • Uw onderneming heeft (nog) géén klimaat erkend keurmerk.

Is uw onderneming auditplichtig dan ontvangt u van de RVO een bericht hierover. VHB kan de verplichte audit bij u afnemen.

Is een RVO EED kosten-batenanalyse verplicht voor mijn bedrijf?

Een RVO EED Kosten-batenanalyse is verplicht bij nieuwe of ingrijpend te renoveren industriële installaties (met een thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW). De kosten-batenanalyse is daarnaast verplicht bij nieuwe of ingrijpend te renoveren stadsverwarming- of koelingsnetwerken. VHB kan deze kosten-batenanalyse voor u opstellen.