Inventarisatie

Conditiescores NEN 2767

In sommige sectoren moeten gebouwen volgens Europese wetgeving regelmatig worden gekeurd. De inspecteur zal afzonderlijke assets of een geheel gebouw een conditiescore conform de NEN 2767 geven. VHB voert deze inspecties voor u uit.

De conditiescores van gebouwen en losse assets hebben invloed op de te volgen onderhoudsstrategie, verwoord in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Daarom wordt er geadviseerd om bij het opstellen van een MJOP ook een conditiemeting te laten uitvoeren. Voert u jaarlijks een conditiemeting uit, dan houdt u dit Meerjaren Onderhoudsplan bovendien ook accuraat en actueel

Het is mogelijk om na het uitvoeren van bepaald onderhoud een (steeksproefgewijze) conditiemeting uitgevoerd om te bepalen of de conditiescores NEN 2767 door het onderhoud verbeterd zijn.

Periodieke conditiemetingen zijn zeer aan te bevelen in de woning- en utiliteitsbouw, de gezondheidszorg, bij de overheid en in het onderwijs. Ook vanuit eventuele prestatiecontracten is de NEN2767 een hulpmiddel om de kwaliteit van de assets te borgen, en de degradatie te kunnen monitoren.

Welke conditiescores NEN 2767 bestaan er?

Er zijn zes conditiescores beschreven in de NEN 2767-richtlijn:

  1. zeer goed (nieuwbouw);
  2. goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  3. redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  4. matig (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte);
  5. slecht (grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte);
  6. zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk).

Deze conditiescores worden in de regel aan losse assets of zelfs aan onderdelen daarvan toegekend, maar de sommatie ervan staat voor de conditie van een geheel gebouw.

Welke elementen bepalen de conditiescores NEN 2767?

Er zijn drie elementen die bijdragen aan de gegeven score volgens de NEN 2767-richtlijnen: de ernst van het gebrek, de omvang en de intensiteit. De combinatie van deze drie geeft de totaalscore aan een asset. In de figuur hieronder ziet u hoe de scores zijn opgebouwd:

Welke conditiescore is goed genoeg?

Dat is niet in het algemeen te zeggen. Waar ‘verlichting’ met een score 3 voor een appartementencomplex goed genoeg is, is die score voor de verlichting in een operatiekamer niet goed genoeg. Het is maar afhankelijk van welke belangen er op het spel staan.

Welke conditie voor u van toepassing is, wordt vastgelegd in een zogenoemde aspect-prioriteitmatrix. Hierin worden alle aspecten die voor uw organisatie van toepassing zijn geprioriteerd weergegeven.

In de regel zien we echter dat onderhoud uitgesteld wordt tot een asset de conditiescore 4 of lager wordt toegekend. Met andere woorden: veel bedrijven of vve’s vinden een conditiescore van 3 goed genoeg en zullen alleen een periodieke controles organiseren om zich ervan te vergewissen dat de conditie niet onder het cijfer 3 zakt.

Wie bepaalt de conditiescores NEN 2767?

De conditiescores van de NEN 2767 zijn een min of meer gestandaardiseerde manier het kijken naar de conditie van gebouwen of installaties. Alleen geaccrediteerde inspecteurs mogen de conditiescores verlenen.

Welke assets krijgen een conditiescore?

Niet alle assets die onder uw beheer vallen, moeten voldoen aan de NEN 2767 richtlijnen. De NEN 2767-inspecties beperken zich alleen tot de gebouwgebonden assets die onder uw beheer vallen.

U kunt hierbij denken aan de fundering, de constructie en schil van het gebouw (daken, gevels en terreinen), de vaste inrichting van gebouwen (wanden, plafonds, etc.) en voorts de infrastructuur ten behoeve van diverse voorzieningen in het gebouw (gas, water, elektriciteit) en de installaties die bij het gebouw horen (verwarming, luchtbehandeling, koeling etc).

Hoe kan ik een conditiemeting voor mijn gebouw(en) aanvragen?

Bij VHB zijn geaccrediteerde inspecteurs in dienst die een conditiemeting NEN 2767 voor u kunnen uitvoeren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw gebouw te bespreken.

Contactpagina