Onderhoud

Meerjaren onderhoudsplan

Wanneer u woningen, gebouwen of bepaalde installaties beheert is onderhoud een noodzakelijk kwaad. U wilt de kwaliteit van uw assets bewaken, maar tegelijk niet te veel onderhoudskosten kwijt zijn. VHB kan u helpen met een meerjaren onderhoudsplan.

Een meerjaren onderhoudsplan is een plan waarin u diverse facetten van het onderhoud tegen elkaar afweegt en een strategie kiest om de woningen, gebouwen of installaties die onder uw beheer vallen te onderhouden.

Waarom een meerjaren onderhoudsplan?

Stel dat u onbeperkt toegang heeft tot tijd en budget of de kwaliteit van assets is onbelangrijk. Dan zou u geen meerjaren onderhoudsplan nodig hebben. Wanneer echter een of meerder van deze factoren beperkt is, dan is een plan nodig om te bepalen welk onderhoud u uitvoert en hoe regelmatig u dit wilt doen.

 • Voor sommige bedrijven of organisaties is de kwaliteit bijvoorbeeld bepalend. Dit geld met name voor bedrijven of organisaties waar tevredenheid van de gebruikers erg belangrijk is (bijvoorbeeld in de horeca of het toerisme) of waar uitval van functionaliteiten te allen tijde voorkomen moet worden (ziekenhuizen, logistiek etc).
 • Andere bedrijven of organisaties worden meer beperkt door de tijd die beschikbaar is, met name als het onderhoud intensief is en veel mankracht vraagt.Stel dat u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor het onderhouden van het gemeentelijk groen, dan kunt u niet elke brandnetel verwijderen uit het park, simpelweg omdat u daar niet genoeg tijd voor beschikbaar heeft.
 • Voor vrijwel alle bedrijven en organisaties geld dat het budget sowieso beperkend is. Dit is ook de reden dat VHB werkt met onderhoudssoftware die uitgaat van een beperkt budget en waarin u vanuit de begroting het onderhoud indelen kunt.

Wat staat er in een meerjaren onderhoudsplan?

In elk meerjaren onderhoudsplan worden altijd tenminste drie zaken beschreven:

 • Een overzicht van de gebouwen, terreinen en installaties die het meerjaren onderhoudsplan betreft;
 • Een tijdsschema waarin inspecties, onderhoud en vervangingen voor de komende jaren gepland zijn, inclusief begroting van de bijhorende kosten;
 • Een beschrijving van de taken die uitgevoerd moeten worden voor het onderhoud aan de in het plan beschreven assets.

Hoe maak je een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)?

Een meerjaren onderhoudsplan zelf schrijven is niet gemakkelijk, maar ook weer niet onmogelijk. Hoe complexer uw business echter is en hoe groter het aantal te onderhouden woningen, gebouwen of installaties, hoe verstandiger het is om een specialist hiervoor in te huren.

 1. Gewoonlijk krijgt u eerst bezoek van een inspecteur voor de bouwkundige opname en de conditiemeting van uw gebouwen of woningen en een inventarisatie van alle assets die zich hierin bevinden.
 2. Op basis van de bouwtekeningen, de inventarisatie en de bevindingen van de opname doet de inspecteur een voostel voor het meerjaren onderhoudsplan.
 3. Wanneer u dit voorstel met de inspecteur bespreekt, kunt u uw eigen voorkeuren en de belangen van diverse stakeholders hierin nog verder verwerken.
 4. Hieruit rolt een definitief meerjaren onderhoudsplan dat voldoet aan de wensen en voor de komende jaren richtinggevend is voor alledaagse keuzes in het onderhoud.

Wat kost een meerjaren onderhoudsplan?

De kosten voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan zijn uiteraard afhankelijk van uw wensen, het aantal assets dat hierin verwerkt moet worden en de beschikbaarheid van de benodigde gegevens om het onderhoudsplan te kunnen samenstellen.

Rekent u op de kosten van de inspectie(s), de kosten voor het schrijven van het onderhoudsplan en de kosten van het bespreken hiervan met u als verantwoordelijke.

Bij VHB maken we (bij voorkeur) gebruik van onze eigen slimme assetmanagementsoftware voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Deze software doet veel denk- en rekenwerk voor u, waardoor u gemakkelijk aanpassingen kunt doen en de gevolgen van deze aanpassingen direct kunt bekijken. Uiteraard zijn wij ook ervaren met andere programma’s.

De volgende factoren worden vaak in een meerjaren onderhoudsplan tegen elkaar afgewogen:

 • De kwaliteit die uw assets of onderdelen daarvan moeten hebben, meestal weergegeven als de conditiescore.
 • De tijd die u beschikbaar heeft voor het onderhoud (planning)
 • Het budget wat u gereserveerd heeft om het onderhoud uit te voeren (begroting).

Uit de afweging van deze drie factoren komt de gewenste manier waarop u het onderhoud wilt gaan vormgeven naar voren.

Wilt u een offerte aanvragen voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan? Neem dan contact met ons op.