Assetmanagement software

Monteur en opdrachtgever kijken naar hetzelfde plaatje

In de wereld van assetbeheer is misschien een van de grootste problemen de fysieke en mentale afstand die er bestaat tussen de monteur die de asset onderhouden moet en de assetmanager die het onderhoud managen moet. In Maintis is wordt deze afstand overbrugd.

Wanneer er een storing wordt gemeld moet er een monteur naar de plek “des onheils” worden gestuurd. 

Tot zover is de basis van assetmanagement klip en klaar. Echter, zo gemakkelijk als het klinkt is het in de praktijk vaak niet. Een greep uit de dingen die mis kunnen gaan:

  • Het is niet duidelijk wie het onderhoud verzorgen moet en wat de precieze afspraken zijn met deze partij.
  • De asset heeft een onduidelijke locatie en de monteur moet ernaar zoeken.
  • De monteur schroeft het verkeerde apparaat open en constateert geen storing.
  • Het is voor de monteur onduidelijk wat er precies kapot is gegaan. 
  • Er zit een flinke vertraging tussen de melding, het bezoek van de storingsmonteur en het afmelden van de melding in het systeem.

Deze en andere problemen worden verleden tijd, wanneer een assetbeheerder kiest voor Maintis als assetmanagementsysteem. Dit systeem is namelijk ontworpen zowel voor de monteur als voor de assetmanager. Beide rollen vinden elkaar op de asset-detailpagina:

Wat zie je op de assetpagina?

Deze assetpagina biedt duidelijkheid en overzicht. Een greep uit de mogelijkheden:

  • De asset staat ingetekend op een kaart en/of plattegrond
  • Het scannen van een qr-code geeft de monteur toegang tot de exacte gegevens over de asset in de mobiele app van Maintis, zoals de het bouwjaar, de fabrikant, historische storingen en zelfs vergelijkbare storingen in de nabije omgeving. 
  • In deze app kunnen zowel de melder als de monteur foto’s toevoegen die het probleem duidelijk maken.
  • De monteur kan de storing afmelden middels het scannen van de qr-code en kan direct in het systeem en tekstuele toelichting geven – zo nodig.

Optimaal inzicht en een vlotte doorloop

In Maintis kan de monteur zijn uren boeken op de klus en ook gebruikte materialen declareren. Na het goedkeuren van de werkzaamheden kan de opdracht voor de facturatie automatisch doorgestuurd worden naar de financiële afdeling.

Valt de storing tegen en is er meer tijd nodig om de storing op te lossen of is een tweede keer terugkomen noodzakelijk? Dan kan de monteur hiervoor direct een voorstel doen en een werkorder aanmaken.

De assetmanager ziet elk moment real-time wat de status is van de storing en kan eenieder die naar de voortgang vraagt direct van een antwoord voorzien. De melder kan zelfs aangeven dat hij per sms op de hoogte wil blijven van de gemelde storing en krijgt dan de noodzakelijke updates geautomatiseerd door.